App Development with React Native

/App Development with React Native
App Development with React Native 2018-10-08T15:10:19+00:00

รายละเอียด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีผลกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็คือการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือในรูปแบบต่างๆ ทั้งการติดตามข่าวสาร การใช้งานเพื่อความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ

แนวทางในการพัฒนาแอพมือถือมีหลากหลาย ทั้งแบบที่เป็น native และ hybrid อุปสรรคในการเขียนแอพแบบ native คือนักพัฒนาจะต้องเรียนรู้ภาษาในการพัฒนาของระบบปฏิบัติการนั้นๆ ส่วนปัญหาของแอพแบบ hybrid ก็คือเรื่องของ performance ที่ต่ำกว่าแอพ native มาก เพราะเป็นการทำงานผ่าน web browser นั่นเอง

React Native จึงเป็นคำตอบของนักพัฒนาหลายๆ คน เพราะนอกจากจะเป็นการใช้ภาษา Javascript บน React เหมือนการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว แอพที่พัฒนาด้วย React Native ก็มี performance ในระดับเดียวกับแอพที่พัฒนาแบบ native อีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียนจบ

สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย React Native และเชื่อมต่อข้อมูลกับ Firebase Firestore

พื้นฐานที่จำเป็น

– พื้นฐานการพัฒนาเวบไซต์ด้วย React หรือผ่านคอร์ส Web Development with React มาก่อน

เนื้อหาการสอน

  • ทบทวนเรื่องการทำงานของ React

  • เริ่มต้นทำแอพแรกกับ Hello React Native

  • รู้จักกับ UI component ของ React Native

  • การใช้งาน React Native Elements

  • การใช้งาน React Navigation

  • การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Firebase Firestore

  • พัฒนาโปรเจค blog app

ตารางเรียน

เรียนทั้งหมด — ชั่วโมง จำนวน — วัน
วันที่ เวลา
— ตุลาคม 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
— ตุลาคม 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
สมัครเรียนที่นี่
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร