App Development with Flutter

/App Development with Flutter
App Development with Flutter 2018-10-09T18:23:58+00:00

รายละเอียด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีผลกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็คือการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือในรูปแบบต่างๆ ทั้งการติดตามข่าวสาร การใช้งานเพื่อความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ

แนวทางในการพัฒนาแอพมือถือมีหลากหลาย ทั้งแบบที่เป็น native และ hybrid ซึ่งก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ความฝันของ mobile developer ก็คงเป็นการเขียนครั้งเดียว ทำงานได้ทั้งบน iOS และ Android โดยที่แอพยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่างจาก native และเครื่องมือเดียวที่ทำได้ใกล้เคียงกับความต้องการนั้นก็คือ Flutter นั่นเอง

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียนจบ

สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับ Firebase Firestore และระบุตัวตนด้วย Firebase Auth ได้

พื้นฐานที่จำเป็น

– ความเข้าใจในการทำงานของแอพพลิเคชั่นมือถือทั่วไป
– พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เนื้อหาการสอน

  • ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Dart

  • เริ่มต้นทำแอพแรกกับ Hello Flutter

  • รู้จักกับ widget

  • เข้าใจความแตกต่างกับ stateless และ stateful widget

  • วิธีการ navigate (เปลี่ยนหน้า) ด้วยวิธีต่างๆ

  • การใช้งาน list และ dialog

  • การรับส่งข้อมูลผ่าน HTTP

  • รู้จักกับ Firebase Firestore

  • พัฒนาโปรเจค blog app

ตารางเรียน

เรียนทั้งหมด — ชั่วโมง จำนวน — วัน
วันที่ เวลา
— ตุลาคม 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
— ตุลาคม 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
สมัครเรียนที่นี่
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร