ผลการศึกษาเผย การเชื่อมโยงกันระหว่างระบบ Loot Boxes และ การพนัน !!

บทความ

บทความนี้มาจาก Addictive Behaviors ที่ตีพิมม์ไปเมื่อเดือนที่แล้ว โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ Loot Boxes และการพนัน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยจากการศึกษาของ University of British Columbia’s Centre for Gambling ทางนักวิจัยได้เริ่มทำการวิจัย 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

 1. สำรวจเกมเมอร์วัยผู้ใหญ่ 144 คนจากทั่ว North America เกี่ยวกับเรื่อง Loot Boxes และนิสัยในการใช้งาน
 2. ทำการสำรวจเหมือนครั้งแรก แต่เปลี่ยนมาทำการสวจกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี 113 คนของ University of British Columbia

โดยการวิจัยได้ทำการดัดแปลงการวิจัยมาจากพฤติกรรมการพนันที่เกิดปัญหามาจาก “การเสี่ยงของรางวัลใน Loot Boxes”

โดยผลการวิจัยเผยว่า

 • 88.9% ของเกมเมอร์วัยผู้ใหญ่ เคยเปิด Loot Boxes
 • 94.8% ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี เคยเปิด Loot Boxes
 • 49.3% ของเกมเมอร์วัยผู้ใหญ่ เคยจ่ายเงินเพื่อเปิด Loot Boxes
 • 60.3% ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี เคยจ่ายเงินเพื่อเปิด Loot Boxes
 • 68.1% ของเกมเมอร์วัยผู้ใหญ่ มองว่า Loot Boxes เป็นการพนัน
 • 86.2% ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี มองว่า Loot Boxes เป็นการพนัน

วิธีแก้ปัญหาไม่ให้ระบบ Loot Boxes เป็นการพนันในอุตสาหกรรมก็คือ การที่ผู้ใช้งาน Loot Boxes จะไม่ได้รับเงินจริงๆ กลับคืนไป

 • 27.8% ของเกมเมอร์วัยผู้ใหญ่ ทำการขาย Loot Boxes หรือไอเทมใน
 • Loot Boxes เป็นเงินจริง
 • 39.7% ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทำการขาย Loot Boxes หรือไอเทมใน Loot Boxes เป็นเงินจริง
 • 18.1% ของเกมเมอร์วัยผู้ใหญ่ ทำกำไรจาก การขาย Loot Boxes หรือไอเทมใน
 • Loot Boxes
 • 25.9% ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทำกำไรจาก การขาย Loot Boxes หรือไอเทมใน Loot Boxes

อย่างไรก็ตามในการวิจัยนี้ มันยังไม่มีข้อมูลที่มากพอในการนำกฎหมายเข้ามาควบคุมระบบ Loot Boxes และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ Loot Boxes ในหมู่เด็กๆ

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu