มาอ่าน !! นักวิจัยของ Oxford พูดเกี่ยวกับประเด็น “Gaming Disorder” ความผิดปกติจากการเล่นเกม

บทความ, ข่าว

เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกยอมรับว่า “Gaming Disorder” เป็นโรคทางจิตประเภทหนึ่ง อาการของโลกนี้ประกอบไปด้วย 2 อาการใหญ่ๆ คือ

  1. ติดการเล่นเกม ให้ความสนใจเกี่ยวกับเกม มากกว่าความสนใจด้านอื่นๆ โดยการเล่นเกม ถือเป็นกิจกรรมประจำวัน
  2. เล่นเกมอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับผลกระทบด้านลบ

อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยล่าสุดของ Dr. Andrew Przybylski จาก Oxford ได้กล่าวเกี่ยวกับ Gaming Disorder ว่า

“การค้นพบของเราพบว่า ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าการเล่นเกม ส่างผลเสียต่อด้านสุขภาพ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความสามารถ และพฤติกรรม แต่เรากลับพบว่า ความหลากหลายที่ได้มาจากประสบการณ์ในการเล่นเกม มีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงกับวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสามารถ อิสระ และสังคมที่พวกเขาได้พบเจอ ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับการทำงานที่มีให้เลือกหลากหลาย แล้วกว้างมากยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่า การเล่นเกม อาจไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต แต่อย่างใด”

วัยรุ่นที่เกิด “ปัญหาในการทำงาน” อาจเล่นเกมเป็นจำนวนมาก แต่เกมไม่ใช่สาเหตุของปัญหา เพราะความจริงแล้ว ผลกระทบของเกมต่ออารมณ์ของเราแล้ว มีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น Dr. Przybylski เผยว่าการเข้าใจอารมณ์ของผู้คน และสภาพจิตใจ จะต้องการบริบทที่กว้างขึ้น ซึ่งจากข้อสรุปนี้ Dr. Przybylski และ Dr. Netta Weinstein วัดผลกระทบจาก “dysregulated” ของการเล่นเกม (ที่ไม่สามารถเล่นได้) ในการทำงานของ “psychosocial” ผลการวิจัยที่ออกมากลับออกมาไม่แน่นอน

แต่การเล่นเกมที่ผิดพลาด จะก่อให้เกิดอารมณ์ที่หงุดหงิด แต่ไม่เยอะขนาดนำไปเทียบกับขอสันนิษฐานระดับพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาได้ โดยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเหล่านี้ประกอบไปด้วย

  1. ความสามารถ ความรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพ ในการแสดงมันออกมาบนโลก และบรรลุผลตามที่ต้องการ
  2. อิสระ ประสบการณ์ความรู้สึกของการที่ได้เลือก และเสรีภาพทางจิตวิทยา
  3. ความสัมพันธ์ ความรู้สึกใกล้ชิด และการเชื่อมโยงกันกับผู้อื่น

จากการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ชีวิตของมนุษย์เรา มีอะไรที่มากกว่าความต้องการที่อยากจะเล่นเกม ดังนั้นเกมจึงไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเป็นต้นกำเนิดของความพึงพอใจ และ/หรือ ความรู้สึกไม่ดีที่เรารู้สึกออกมา Dr. Weinstein แนะนำว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ความมองไปที่ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เป็นหลัก เช่น ความพึงพอใจทางด้านจิตใจ และความผิดหวังในชีวิตประจำวัน เพื่อทำความเข้าใจว่า ทำไมผู้เล่นส่วนน้อยรู้สึกว่าพวกเขาต้องมีส่วนร่วมในการเล่นเกมซ้ำแล้วซ้ำเล่า

แหล่งที่มา dualshockers.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu