bkkhive.com เว็บให้ความปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ HIV

BKK HIVE เป็นเว็บไซต์ของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานที่ให้บริการด้านเอชไอวีและเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ การบริการด้านเอชไอวีและเอดส์ ให้กับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไป ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนทั่วไป ในการให้บริการด้านเอชไอวีและเอดส์ที่เหมาะสม ส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และกระตุ้นให้มีการเข้ารับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจเพิ่มมากขึ้น

หมวดหมู่ที่น่าสนใจภายในเว็บ

  • เอชไอวีและเอดส์ : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค HIV
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : แนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ พร้อมฟังก์ชั่น ค้นหา หรือแนะนำสถานที่สำหรับเข้ารักษาต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ
  • วัณโรค : แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวัณโรค พร้อมฟังก์ชั่น ค้นหา หรือแนะนำสถานที่สำหรับเข้ารักษาต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ
  • บริการตรวจรักษา : ฟังก์ชั่น ค้นหา หรือแนะนำสถานที่สำหรับเข้ารักษา หรือตรวจร่างกายต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ
  • ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น : แนะนำเกี่ยวกับเรื่องถุงยาง ประเภท การเลือกซื้อ รวมไปถึงความเชื่อผิดๆ พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับตัวถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
  • PrEP/PEP : ให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส PrEP/PEP ยาต้านไวรัสสำหรับเชื้อเอชไอวี พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาสถานที่ ที่ให้บริการเกี่ยวกับ PrEP/PEP
  • สุขภาพข้ามเพศ : ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศที่ 3 พร้อมฟังก์ชั่นแนะนำสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวัดระดับฮอร์โมน
  • สุขภาพจิต : ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพจิต พร้อมฟังก์ชั่นแนะนำสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิต
  • ประชาสัมพันธ์ : นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม แง่คิด และเรื่องน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ โรคจากการมีเพศสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่นี่ : bkkhive.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️

Menu