รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

แจกฟรี VDB Simulations

ทั่วไป
VDB แจกฟรีนี้เป็นของสตูดิโอ JangaFX ที่ได้ทำการสร้าง Volumetric Simulations ด้วย EmberGen ออกมาเป็นจำนวนมาก และทำเป็นไฟล์…
Menu