รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

[Unreal] แนะนำน้ำน่าใช้ใน UE4

ข่าว
Alireza Heidari เปิดตัว Material ของ Unreal ที่เราสามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างอิสระ โดยตัว Material ช่วยให้เราสามารถตั้งค่าพวก…
Menu