[คลิป] การใช้ Houdini Engine สำหรับ Unity !!

//[คลิป] การใช้ Houdini Engine สำหรับ Unity !!

       “SideFX  ปล่อยคลิปแสดงวิธีการใช้ Tool ของ Houdini เพื่อทำการสร้าง Assets ให้กับ Unity ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในด้านการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการเปลี่ยนสภาพ Assets  ได้ตามแบบที่ต้องการ”

ใน Houdini, networks ของ nodes สามารถ wrapped up เข้าไปใน Houdini Digital Assets ได้อย่างง่ายดาย เพื่อแชร์ผลงานให้เหล่าอาร์ตได้นำผลงานไปใช้งานต่อ และด้วย Tool ของ Houdini Engine เราสามารถโหลด Assets ที่ต้องการลง Unity ได้ทันที โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์บน Assets, Houdini Engine จะทำการเรียก cook, networks ของ nodes และส่งผลการแก้ไขไปยัง Unity ได้ทันที


แหล่งที่มา 80.lv


By | 2018-08-08T07:30:40+00:00 August 8th, 2018|การใช้งาน Unity|0 Comments