[แนะนำ Asset] “Low Poly Japanese Housing Complex” โมเดลฉากเมืองญี่ปุ่นแบบ Low Poly น่าใช้

การใช้งาน Unity

Low Poly Japanese Housing Complex เป็นชุดรวมโมเดลอาคารที่พัดอาศัยสไตล์ประเทศญี่ปุ่นน่าใช้ ซึ่งในตัวแพ็คเกจจะประกอบไปด้วย

  • 505 meshs. (FBX)
  • 523 prefabs
  • 7 materials
  • 1 Skybox / Procedural material
  • 2 Textures (2048x2048px) (PNG)
  • 1 Demo scene
  • 1 Post processing stack v2 profile

ราคา : 34.99 เหรียญ

i-1
i-3
i-8
i-11
i-19
screenshot
,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu