Unity มีมูลค่า 13.7 พันล้านดอลลาร์แล้ว หลังประสบความสำเร็จในขายหุ้น IPO

การใช้งาน Unity, ข่าว

Unity จบการเสนอขายหุ้น IPO ต่อสาธารณะครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวานนี้ภายใต้สัญลักษณ์ U สามารถเพิ่มมูลค่าของตัวเองขึ้นมาได้มากถึง 13.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจากเดิมที่กำหนดราคาเป้าหมายเริ่มต้นที่ 34 ถึง 42 ดอลลาร์ต่อหุ้น ได้เพิ่มขึ้นเป็น 44 ดอลลาร์ จนถึง 48 ดอลลาร์ในที่สุด ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 52 ดอลลาร์ ยอดขายหุ้นเพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านดอลลาร์

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu