[รับสมัครงาน] Gamax+ ประกาศหา 3D modeler หนึ่งตำแหน่งจ้า !!

หางาน

บริษัท กาแมกซ์ พลัส จำกัด (Gamax+) ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานประจำ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • 3D modeler 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สามารถสร้าง 3D Model ทั้งในรูปแบบ Hi-Polygon และ Low-Polygon ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำ textures และ UV สำหรับ 3D Model ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้งาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Rigging กับ Paint weight ในงาน Animate 3D Model
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Art สามารถจำแนกแสง สี และองค์ประกอบต่างๆได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Anatomy มนุษย์และสัตว์
 • มีสกิลพื้นฐานในการเขียนภาพ สำหรับนำเสนอ แนวคิดและพูดคุยกันในทีม
 • สามารถตีโจทย์ จากงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองได้
 • สามารถวางแผนงาน และอธิบายเนื้อหาของงานที่ตนเองทำหรือรับผิดชอบได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือ ยอมรับความเห็น และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สมาชิกในทีมได้
 • มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการทำงานได้ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลาตามข้อตกลงของบริษัท
 • โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร

ส่ง Resume พร้อมแนบไฟล์ผลงานมาได้ที่ : info@gamaxplus.com

แหล่งที่มา Gamax+

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu