[รับสมัครงาน] Gamax+ ประกาศรับสมัครทีมงานผู้สร้างเกมเพิ่ม

หางาน

Gamax+ ประกาศรับสมัครทีมงานผู้สร้างเกมเพิ่ม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Unity3D Developer (Mid – Senior) – 2 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติ
   • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และพัฒนาเกมด้วย Unity3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
   • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง OOP เป็นอย่างดี
   • มีองค์ความรู้การพัฒนา Software สมัยใหม่ รู้จักแนวคิด MVC, MVVM, DI, TDD อื่นๆ
   • สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ชอบศึกษา และค้นหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง
   • สามารถทำงานเป็นทีม หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • พัฒนาระบบเกมตาม Requirements ที่ได้รับมอบหมาย
   • ออกแบบโครงสร้าง Software เกมที่ดีตามหลักสากล และ ส่งมอบงานที่ได้คุณภาพตามที่ได้ตกลงกันไว้
   • ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบตามที่เห็นเหมาะสมต่อทีมงาน
   • Optimize เกมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
 • Technical Artist (Mid – Senior) – 1 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติ
   • มีประสบการณ์ในพัฒนาเกมด้วย Unity3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
   • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Material, Shader, Lighting
   • มีความรู้ความใจเรื่องการจัดการ Game Asset Pipeline
   • สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ชอบศึกษา และค้นหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง
   • สามารถทำงานเป็นทีม หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้รับมอบหมายได้
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • ออกแบบและคิดค้นเทคนิค ภาพและเสียง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
   • สร้างและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการ Game Asset Pipeline
   • ติดต่อประสานงานกับฝั่ง Artist และ Programmer และ implement ระบบต่างๆตามที่ได้ตกลงร่วมกันในทีม
   • สร้าง tools ใน unity editor เท่าที่จำเป็น เพื่อ support การทำงานให้กับฝั่ง artist ทำงาน
   • Optimize game ทางด้านภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
   • สร้าง Particle และ Effect ต่างๆภายในเกม

สวัสดิการ

 • งานประจำ 10:00 น.-18:00 น. หยุดเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ประกันสังคม
 • โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร

หากสนใจตำแหน่งงานใดส่งใบสมัคร พร้อมแนบ Portfolio มาทาง Email : info@gamaxplus.com

แหล่งที่มา Gamax+

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu