[รับสมัครงาน] ZAI studio co.,Ltd. ประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

หางาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Senior Game Developer (Contract/Part time)
  • คุณสมบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ์ในการทำเกม 2 ปีขึ้นไป
   • สามารถ Review Code และบอกจุดแก้ไขให้กับทีม Developer ได้
   • จัดการ integrate งานที่ได้รับมาจากทีม Artist ได้ด้วยตัวเอง
   • มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Unity3D
   • มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน Frontend/Backend
   • มีความสามารถในการประเมิณเวลางาน และวางแผนงานฝั่ง dev ได้
   • สามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองได้
   • รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานให้เสร็จตามคุณภาพและเวลาที่กำหนด
   • สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อไปแก้ไขได้
 • Game Designer (Freelance/Part time)
  • คุณสมบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • สามารถออกแบบ และวางโครงสร้างเกม ให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย ตามโจทย์ที่กำหนด
   • มีความเข้าใจในองค์ประกอบของ Game Design Document
   • สามารถร่าง Idea Sketch และ เขียน Flow Chart ให้ทีมเข้าใจได้
   • มีความสามารถเบื้องต้นในการเขียนบท
   • สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อไปแก้ไขได้
   • หากมีความชื่นชอบในการออกแบบ deckbuilding game จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Concept Artist (Freelance)
  • คุณสมบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • มีทักษะศิลปะการวาดตัวละครและฉากที่ดี
   • พร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
   • รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานให้เสร็จตามคุณภาพและเวลาที่กำหนด
   • มีสไตล์งานวาดงานใกล้เคียงกับ Cover จาก Facebook Zai Studio [คลิก]

*ตำแหน่ง (Freelance/Part time) สามารถเจรจาต่อรองเรื่องการเข้างาน ระยะเวลางาน ปริมาณงาน รวมถึงราคาจ้างงานได้ตามตกลง

 • Trainee
  • 2D Artist/Content Creator
   • คุณสมบัติ
    • มีทักษะศิลปะที่สามารถต่อยอดเข้ากับงานของบริษัทได้
    • มีความคิดสร้างสรรค์
    • รับผิดชอบในหน้าที่
   • สิ่งที่น้องจะได้รับจากการฝึกงาน
    • ฝึกสร้าง content marketing ให้น่าสนใจ
    • เรียนรู้การจัดองค์ประกอบต่างๆ ทั้งภาพและตัวอักษร ให้งานออกมาดูดี สวยงาม
    • เรียนรู้การวาดการ์ตูนให้ออกมาสวยงาม
    • หลังจากบริษัทพิจารณาผลงาน จะมีการติดต่อเพื่อเทสงาน และนัดสัมภาษณ์ ผ่าน messenger น้องฝึกงานจะยังไม่มีค่าตอบแทนให้ในขณะฝึกงาน

ปล. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดการศึกษา และอายุ

ส่ง Resume & Portfolio พร้อมเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ contact.zaistudio@gmail.com 

แหล่งที่มา Zai studio

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu