[รับสมัครงาน] Gamaxplus Game Studio ประกาศหาพนักงานเพิ่มด่วน

หางาน

Gamaxplus Game Studio เปิดรับสมัครงานตามตำแหน่งหลายอัตราด้านล่าง เพื่อมาร่วมทีมในการสร้างสรรค์ผลงานเกมมือถือแนว mid-core strategy พร้อมกับตัวละครคู่ใจสุดน่ารักและสดใส สู่ผู้เล่นโดยการใช้ Unity3d Engine ในการพัฒนา โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Unity3D Developer (Junior – Senior)

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และพัฒนาเกมด้วย Unity3D อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง OOP เป็นอย่างดี
 • มีองค์ความรู้การพัฒนา Software สมัยใหม่ รู้จักแนวคิด MVC, MVVM, DI, TDD อื่นๆ
 • สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ชอบศึกษา และค้นหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานเป็นทีม หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ ตามได้รับมอบหมายได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • พัฒนาระบบเกมตาม Requirements ที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบโครงสร้าง Software เกมที่ดีตามหลักสากล และ ส่งมอบงานที่ได้คุณภาพตามที่ได้ตกลงกันไว้
 • ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบตามที่เห็นเหมาะสมต่อทีมงาน
 • Optimize เกมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

Technical Artist (Junior – Senior)

คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีประสบการณ์ในพัฒนาเกมด้วย Unity3D อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Material, Shader, Lighting
 • มีความรู้ความใจเรื่องการจัดการ Game Asset Pipeline
 • สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ชอบศึกษา และค้นหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานเป็นทีม หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ออกแบบและคิดค้นเทคนิค ภาพและเสียง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 • สร้างและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการ Game Asset Pipeline
 • ติดต่อประสานงานกับฝั่ง Artist และ Programmer และ implement ระบบต่างๆตามที่ได้ตกลงร่วมกันในทีม
 • สร้าง tools ใน unity editor เท่าที่จำเป็น เพื่อ support การทำงานให้กับฝั่ง artist ทำงาน
 • Optimize game ทางด้านภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
 • สร้าง Particle และ Effect ต่างๆภายในเกม

3D Modeler (Senior)

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถสร้าง 3D Model ทั้งในรูปแบบ Hi-Polygon และ Low-Polygon ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำ textures และ UV สำหรับ 3D Model ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้งาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Rigging กับ Paint weight ในงาน Animate 3D Model
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Art สามารถจำแนกแสง สี และองค์ประกอบต่างๆได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Anatomy มนุษย์และสัตว์
 • มีสกิลพื้นฐานในการเขียนภาพ สำหรับนำเสนอ แนวคิดและพูดคุยกันในทีม
 • สามารถตีโจทย์ จากงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองได้
 • สามารถวางแผนงาน และอธิบายเนื้อหาของงานที่ตนเองทำหรือรับผิดชอบได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือ ยอมรับความเห็น และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สมาชิกในทีมได้
 • มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการทำงานได้ดี

Concept & 2D Artist (Junior – Mid)

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Anatomy มนุษย์และสัตว์
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Art สามารถจำแนกแสง สี และองค์ประกอบต่างๆได้
 • มีสกิลพื้นฐานในการเขียนภาพ สำหรับนำเสนอ แนวคิดและพูดคุยกันในทีม
 • สามารถวาดและออกแบบ Character ใน Scale ที่หลากหลาย
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องอาร์ตสไตล์
 • สามารถตีโจทย์ จากงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองได้
 • พร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานและทำงานร่วมกับทีม
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานให้เสร็จตามคุณภาพและเวลาที่กำหนด
 • สามารถวางแผนงาน และอธิบายเนื้อหาของงานที่ตนเองทำหรือรับผิดชอบได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือ ยอมรับความเห็น และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สมาชิกในทีมได้

สวัสดิการ

 • งานประจำ 10:00 น.-18:00 น. หยุดเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ประกันสังคม
 • โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร

ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติต่าง ๆ ของท่านให้ดี และส่ง Resume พร้อมแนบไฟล์ผลงานที่ผ่านมาของคุณได้ที่ info@gamaxplus.com

แหล่งที่มา Gamax+

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu