[รับสมัครงาน] Igloo Studio ประกาศรับพนักงาน 5 ตำแหน่ง !!

หางาน

       “Igloo Studio ประกาศหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง”

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • 3D Modeller
  • สามารถใช้โปรแกรม Maya , Zbrush ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการปั้นโมเดลเป็นชีวิตจิตใจ
  • รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
  • มีพื้นฐานเรื่อง art / anatomy เป็นอย่างดี
  • * หากมีทักษะเหล่านี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
   • สามารถใช้โปรแกรม Substance ในการทำ texture
   • มีประสบการณ์ในการทำ animation
 • Game Programmer
  • ใช้โปรแกรม Unity ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเขียน C# ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  • ทำพวก networking ได้ระดับสุดยอด
  • แก้ไขระบบการใช้ algorithm ต่างๆ ได้ดี
  • มี passion ในการพัฒนาเกม
  • มีใจรักในการเล่นเกม
  • * หากใช้โปรแกรม unreal engine ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • System Administrator
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป- จบการศึกษาสาขาสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ หรือใกล้เคียง
  • มีความรู้ และสนใจด้าน Network, Windows Server, Web Server
  • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • กระตือรือร้นในการหาความรู้เสมอ
  • มีทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม และรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
  • อัพเดตเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์สม่ำเสมอ
  • * หากมีประสบการณ์การใช้ fortigate, OS Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • * หากมีใจรักการ์ตูนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Senior Rigger
  • ใช้โปรแกรม Autodesk Maya ได้เป็นอย่างดี
  • มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการ setup character เข้าใจหลัก anatomy และ deformation ของทั้ง human และ creature
  • มีความเข้าใจเรื่อง skinning deformation
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ custom rig ของ creature ตามความต้องการของ animator
  • มีความขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกับหลายแผนก เพื่อคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • มีระบบการจัดการที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
  • * หากมีทักษะทางด้านภาษา python จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Technical Animator
  • ใช้โปรแกรม Maya ได้เป็นอย่างดี
  • มีความขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • เข้าใจภาพรวม pipeline งาน CG production
  • มีความเข้าใจเรื่อง modeling texturing skinning ในเบื้องต้น
  • ยินดีร่วมงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีใจรักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ

ส่ง resume มาได้ที่นี่

 • E-Mail : hr.igloo@gmail.com

แหล่งที่มา CG Animation jobs Thailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu