[รับสมัครงาน] Robot Galaxy Kids ประกาศรับสมัคร Developer 3 ตำแหน่งด่วน !!

หางาน

บริษัท Robot Galaxy Kids กำลังเปิดรับสมัคร Developer จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ generic lioresal

  • Unity Game Developer : 2 ตำแหน่ง
  • Full Stack Web Developer : 1 ตำแหน่ง (Python, Javascript)

คุณสมบัติ

  • มีความสนใจในการพัฒนา game/app ที่ทำงานร่วมกับ Robot
  • มีทักษะในงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความกระตือรือร้นในการศึกษาสิ่งใหม่ๆ
  • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

email : headdeveloper@robotgalaxykids.co
website : www.robotgalaxykids.co

หมายเหตุ : กรุณาแนบ portfolio มาเพื่อประกอบการพิจารณา

แหล่งที่มา  Antabuse online Thai Game Developers Corner (TGDC)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu