[รับสมัครงาน] Freelance สาย Rigger มาด่วน !!

หางาน

PIGSSS GAMES ประกาศตามหา Freelance สาย Rigger ด่วน !!

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • Freelance ตำแหน่ง Rigger

คุณสมบัติ

  1. สามารถใช้งานโปรแกรม Maya ได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถทำงานเข้ากับระบบ Pipeline ที่มีอยู่ได้
  3. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลา
  4. มีความเข้าใจใน Anatomy และสามารถ Set up character Animal ได้
  5. สามารถ Skin weight ในโปรแกรม maya ได้ดี
  6. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Rigging โดยเฉพาะทางด้านเกม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ใครสนใจสามารถส่ง portfolio และ resume มาได้ที่ : suphot@pigsssgames.com

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu