[รับสมัครงาน] Cloud Colour ประกาศหา Technical Artist

หางาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Technical Artist

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำการวิเคราะห์ ลักษณะของภาพและเสียง จากภาพที่ทีมงานได้ออกแบบมา
 • ออกแบบและคิดค้นเทคนิค ภาพและเสียง เพื่อให้ได้รูปแบบตามการวิเคราะห์
 • ตรวจสอบ สร้าง อัปเดต และนำเสนอแนวทางปฏิบัติ ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการ Game Asset ต่อทีมพัฒนา
 • ออกแบบ Asset Pipeline สำหรับเกมและควบคุมการส่งมอบงานให้ได้คุณภาพทางเทคนิคตามที่ได้ตกลงกันไว้
 • เขียนเอกสาร และเตรียมสื่อการสอน สำหรับกระบวนการจัดการ Asset และเทคนิคที่คิดขึ้นมาใช้ในเกม
 • ประเมินและพิจารณา ความคุ้มค่าของลักษณะทางเทคนิคที่ใช้ในการจัดทำ Asset แต่ละประเภท
 • ให้ข้อมูลกับทีมเกี่ยวกับปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผลิต Asset ในแต่ละประเภทอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษามาตราฐานการผลิตและวิธีการทำงานในองค์กร ให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • ฝึกสอนพนักงานรุ่นใหม่ให้เข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการทำงานภายในบริษัท
 • ผลิตสื่อการสอนและดำเนินการสอนเทคนิคภาพและเสียงต่างๆ ในบทเรียนที่บริษัทเปิดสอนหรือนำเสนอต่อสาธารณชน

คุณสมบัติ

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ในการสร้าง Game Asset
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม หรือปรับเปลี่ยนหน้าตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • สามารถสื่อสารได้ทั้งในเชิงตรรกะและสุนทรียศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดหมาย
 • มีความกระตือรือร้น ศึกษาในเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สนใจ

 • ส่ง RESUME และ Portfolio ได้ที่ : admin@cloudcolourgames.com

แหล่งที่มา เรียนทำเกมกับ Cloud Colour

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu