[รับสมัครงาน] Igloo Studio หาทีมงาน 2 แหน่ง เพื่อทำโปรเจคใหม่

หางาน

Igloo Studio กำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง เพื่อมาพัฒนาโปรเจคต์ใหม่ของสตูดิโอ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Senior Backend Engineer

 • คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์ในการเป็น Online Programmer มากกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำเกมบน PC หรือ Mobile ที่ออกขายสู่ตลาดจริงอย่างน้อย 2 เกม
  • มีประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ client-server และ web service framework
  • มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Database (Mysql, Mongodb, Web service infrastructure)
  • สามารถเขียนเอกสารการวางโครงสร้างระบบหลังบ้านได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • *หากสามารถพัฒนาเกมบน Unreal Engine ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Game Developer

 • คุณสมบัติ
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Unity เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน mobile game applications, IAP, Social, Mobile GPS
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเกม VR, AR
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • มี Passion และมีใจรักในการพัฒนาเกม
  • *หากสามารถพัฒนาเกมบน Unreal Engine ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu