[รับสมัครงาน] อิ๊กลูกำลังมองหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง สายกราฟฟิกไม่อยากให้พลาดเลย !!

หางาน

ตอนนี้บ้านอิ๊กลูกำลังมองหาเพื่อนร่วมงานอยู่หลายตำแหน่งดังนี้

Technical Animator 

 • คุณสมบัติ
  • ใช้โปรแกรม Maya ได้เป็นอย่างดี
  • มีความขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • เข้าใจภาพรวม pipeline งาน CG production
  • มีความเข้าใจเรื่อง modeling, texturing และ skinning ในเบื้องต้น
  • ยินดีร่วมงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีใจรักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ

ปล. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Senior Rigger 

 • คุณสมบัติ
  • ใช้โปรแกรม Autodesk Maya
  • มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการ setup character เข้าใจหลัก anatomy และ deformation ของทั้ง human และ creature
  • มีความเข้าใจเรื่อง skinning deformation
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ custom rig ของ creature ตามความต้องการของ animator
  • มีความขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เต็มใจและสามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกับหลายแผนก เพื่อคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • มีระบบการจัดการที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ สื่อสารได้เป็นที่เข้าใจ

ปล. หากมีทักษะทางด้านภาษา Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Pipeline Programmer 

 • รายละเอียดของงาน
  • ออกแบบและพัฒนา Script / Plug-in เพื่อ อำนวยความสะดวก
  • แก้ปัญหา ระหว่างการผลิต โดยใช้ MEL, Python เป็นหลัก
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
  • เปิดใจเรียนรู้การใช้โปรแกรม Autodesk Maya
  • สามารถเขียนโปรแกรม Python , C/C++
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา algorithm ให้ดียิ่งขึ้น
  • วิเคราะห์ความต้องการจาก user เพื่อพัฒนา workflow ที่เหมาะสมกับ CG production
  • ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะการคิดเป็นระบบ การวางแผน และการสื่อสารดี
  • สามารถศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษได้ ชอบติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนา GUI โดยใช้ pyQt หรือ pySide
  • หากมีใจรักการ์ตูนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปล. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หากสนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ : hr.igloo@gmail.com

แหล่งที่มา ICT SILPAKORN

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu