[รับสมัครงาน] บริษัท KP Comics Studios ประกาศหานักวาดหลายตำแหน่ง

หางาน

บริษัท KP Comics Studios ประกาศหานักวาด DigitalArtist หลายตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง Japanese Character Artist: 1 ท่าน (ระดับ Artist ถึง Senior)
  • คุณสมบัติ
   1. มีทักษะการวาดรูป ลงสี และออกแบบตัวละคร แนวญี่ปุ่น
   2. มีประสบการณ์และความสามารถในการปิดงานด้วยตัวเอง
   3. มีทักษะในการวาดภาพและลงสีในคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop, Clip Studio Paint ได้ดี
   4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, ตรงต่อเวลา
   5. แบ่งปันความคิดเห็นและสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
   6. มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
   7. มีประสบการณ์ทำงาน (บริษัท/Freelance) อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป สำหรับ Senior และ 2 ปีขึ้นไปสำหรับ Digital Artist
   8. หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ลักษณะงาน
   • วาดรูป ลงสี และออกแบบ illustration ตัวละครตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ์ดเกม ภาพประกอบ เป็นต้น
   • ทำงานร่วมกับทีมงานใน project
 • ตำแหน่ง Concept Artist: 1 ท่าน (Senior)
  • คุณสมบัติ
   1. มีทักษะการวาดรูป ลงสี และออกแบบฉาก
   2. มีประสบการณ์และความสามารถในการปิดงานด้วยตัวเอง
   3. มีทักษะในการวาดภาพและลงสีในคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop, Clip Studio Paint ได้ดี
   4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, ตรงต่อเวลา
   5. แบ่งปันความคิดเห็นและสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
   6. มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
   7. มีประสบการณ์ทำงาน (บริษัท/Freelance) อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
   8. หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ลักษณะงาน
   • วาดรูป ลงสี และออกแบบ ฉากตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
   • ทำงานร่วมกับทีมงานใน project
 • ตำแหน่ง Background / Environmental Artist: 1 ท่าน (Senior)
  • คุณสมบัติ
   • มีทักษะการวาดรูป ลงสี และออกแบบฉาก
   • มีประสบการณ์และความสามารถในการปิดงานด้วยตัวเอง
   • มีทักษะในการวาดภาพและลงสีในคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop, Clip Studio Paint ได้ดี
   • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, ตรงต่อเวลา
   • แบ่งปันความคิดเห็นและสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
   • มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
   • มีประสบการณ์ทำงาน (บริษัท/Freelance) อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
   • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ลักษณะงาน
   • วาดรูป ลงสี และออกแบบ ฉากตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
   • ทำงานร่วมกับทีมงานใน project

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เงินเดือน
 • ทำงานจากบ้านได้
 • โบนัส ตามผลงาน
 • วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
 • วันลาพักร้อน
 • ปรับเงินเดือน

ใครสนใจสมัคร สอบถามเพิ่มเติมและส่ง resume และ portfolio มาได้ที่

 • อีเมล์: paht.c@kpcomicsstudios.com

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu