[รับสมัครงาน] Level Up Game ประกาศเปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง !!

หางาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Marketing
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) :
   • เข้าใจความต้องการและข้อมูลเชิงลึกของตลาดธุรกิจเกมออนไลน์ได้ดี
   • ช่วยวางแผน และ พัฒนา แผนการตลาดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และสามารถวัดผลได้
   • ดูแลการดำเนินงานของแคมเปญต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
   • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายอื่นๆในบริษัท
   • ติดต่อ ประสานงานกับ Partners เพื่อเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดตามเป้าหมาย
  • คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Qualification) :
   • มีความรู้ความเข้าใจด้าน IT , Online Marketing , Offline Marketing
   • มีทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เจรจาต่อรองที่ดี
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะการสื่อสารดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ภาษาอังกฤษ
   • *มีประสบการณ์การทำงานด้านเกมออนไลน์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณบัติพื้นฐาน :
   • เพศ ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Marketing 1 ปีขึ้นไป
 • PR
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) :
   • จัดการดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ทั้งรูปแบบ online , offline
  • คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Qualification) :
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะการสื่อสารดี-ดีมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษ
   • มีไหวพริบ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างชาญฉลาด ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
   • *มีประสบการณ์การทำงานด้านเกมออนไลน์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณบัติพื้นฐาน :
   • เพศ ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • มีประสบการณ์การทำงานด้าน PR 1 ปีขึ้นไป
 • Creative
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) :
   • คิด เขียน สร้าง Content ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย เข้าถึงความต้องการของผู้เล่น หรือ ตรงกับที่ได้รับมอบหมาย
   • คอยดูแล ติดตาม ประสานงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับ Content ในทุกช่องทางเสมอๆ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Qualification) :
   • มีความรู้ความเข้าใจด้าน IT สื่อ Social Media ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
   • มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี โดยเฉพาะภาษาเขียน และมีความรู้ภาษาอังกฤษ
   • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวกเสมอ รับมืองานด่วนได้ และทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายอื่นๆในบริษัทได้
   • *มีประสบการณ์การทำงานด้านเกมออนไลน์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณบัติพื้นฐาน :
   • เพศ ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Creative 2 ปีขึ้นไป
 • Translator (Korean, English)
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) :
   • เรากำลังตามหานักแปลที่จะมาช่วยในการแปลเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับเกม หรือข้อมูล ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย เกาหลี
   • ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Qualification) :
   • มีทักษะในการแปลภาษาอังกฤษ และเกาหลีเป็นภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ
   • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และเกาหลีกับเพื่อนร่วมงานได้
   • *มีประสบการณ์การทำงานด้านเกมออนไลน์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณบัติพื้นฐาน :
   • เพศ ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • มีผลคะแนน TOPIK ระดับ 4 ขึ้นไป , TOEIC 650 คะแนน ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์การทำงาน Translation 1 ปีขึ้นไป
 • Editor
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) :
   • ตรวจสอบ แก้ไข เนื้อหา หรือข้อความต่างๆ ที่มาจากการแปล หรือบทความที่ได้รับมอบหมายให้เป็นภาษาไทยที่สวยงาม ไม่ให้ภาษาแข็งกระด้าง หรือเนื้อหาผิดเพี้ยนไปจา
   • เดิมที่ต้องการสื่อ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร (Job Qualification) :
   • มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดี โดยเฉพาะภาษาเขียน และมีความรู้ภาษาอังกฤษ
   • *มีประสบการณ์การทำงานด้านเกมออนไลน์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณบัติพื้นฐาน :
   • เพศ ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • มีผลคะแนน TOEIC 650 คะแนน ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Editor 1 ปีขึ้นไป

ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย มาได้ที่ hr@levelupgames.in.th

แหล่งที่มา Level Up Games

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu