[รับสมัครงาน] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรับสมัครอาจารย์สอนสารสนเทศ ที่เชียงราย !!

หางาน

ด่วนรับสมัครอาจารย์หลายอัตรา วุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทำงานวิจัย สอนในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิชาที่เปิดรับสมัครอาจารย์

  • ด้าน VR & AR Technology และ Computer Game
  • ด้าน Online Marketing & Digital Content Creation
  • ด้าน UX/UI

สถานที่ทำงาน

  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • yootthapong.ton@mfu.ac.th (อ.นิว)

แหล่งที่มา MTA MFU

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu