[รับสมัครงาน] บริษัท เมโมกราฟฟิก ประกาศหา Junior & Senior Unity Developer

หางาน

บริษัท เมโมกราฟฟิก จำกัด เป็นผู้สร้างคอนเทนต์สื่อการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและเป็นพันธมิตรของ Cloud Colour ประกาศรับสมัครงาน Junior & Senior Unity Developer

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Junior & Senior Unity Developer

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • สนใจในด้านการทำเกม หรือเล่นเกมเป็นงานอดิเรก
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Unity3D
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา C# .NET
 • มีความรู้ทางด้านอัลกอลิทึม , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และการจัดการโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เป็นอย่างดี
 • สามารถ Optimize เกมส์มือถือได้
 • มีความเข้าใจในขั้นตอนของการทำเกมตั้งแต่ Prototype จนถึง Production
 • มีความกระตือรือร้น ศึกษาในเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
 • มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • พัฒนาเกมและฟีเจอร์ของเกมให้เป็นไปตามดีไซน์ที่กำหนดไว้
 • ออกแบบโครงสร้างและฟังก์ชั่นของโปรแกรม
 • พัฒนาส่วน Game logic, Graphical User Interface ,ใช้ 3rd Parties Plugins และอื่นๆ
 • พัฒนาส่วน Game Graphic และ Animation
 • ตรวจสอบและแก้ใขข้อผิดพลาดในโปรแกรม(Bugs)
 • ทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์ อาร์ทติส เทสเตอร์ และคนอื่นๆในทีม
 • ประเมินเนื้องานและส่งงานตามกำหนด

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu