[รับสมัครงาน] YGGDRAZIL ประกาศรับ Software Engineer !!

หางาน

       “บริษัทอิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (YGGDRAZIL) ประกาศเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Software Engineer โอกาสดีๆ มาแล้ว”

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Jr. Software Engineer
  • คุณสมบัติพื้นฐาน
   • มีสามารถในการพัฒนาโปรแกรม ในรูปแบบ OOP ด้วยภาษา C/C++, Python, Java, C# หรือภาษาใดภาษาหนึ่ง
   • สามารถเขียน Web-framework (Frontend) ด้วยภาษา Javascript, TypeScript ฯลฯ
   • มีความสามารถในการเขียน Backend ด้วยภาษา NodeJS, PHP ฯลฯ เข้าใจ Format มาตรฐาน JSON และ XML ในการส่งข้อมูล
  • คุณสมบัติเสริม
   • มีความรู้ในเรื่องฐานข้อมูล Relational (PostgreSQL,MySQL,SQL Server) และ NoSQL (MongoDB)
   • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Container เช่น Docker, Kubernetes เป็นต้น
   • มีความสามารถในเขียน HTML, CSS และมีความรู้เกี่ยวกับ CSS Framework(Bootstrap)
 • Mid. Software Engineer
  • คุณสมบัติพื้นฐาน
   • มีสามารถในการพัฒนาโปรแกรม ในรูปแบบ OOP ด้วยภาษา C/C++, Python, Java, C# หรือภาษาใดภาษาหนึ่ง
   • สามารถเขียน Web-framework (Frontend) ด้วยภาษา Javascript, TypeScript ฯลฯ
   • มีความสามารถในการเขียน Backend ด้วยภาษา NodeJS, PHP ฯลฯ เข้าใจ Format มาตรฐาน JSON และ XML ในการส่งข้อมูล
   • ต้องมีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมบน Mobile หรือ Desktop หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
   • มีความสามารถในใช้งาน Version Control เช่น Git, SVN ฯลฯ
   • มีความสามารถในการเขียน Web-framework (Frontend) ด้วยภาษา Javascript (ES6), TypeScript ฯลฯ
   • มีความรู้ในการนำ Design Pattern , Data Structure และ Algorithm ต่างๆมาประยุกต์ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติเสริม
   • มีความรู้ในเรื่องฐานข้อมูล Relational (PostgreSQL,MySQL,SQL Server) และ NoSQL (MongoDB)
   • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Container เช่น Docker, Kubernetes เป็นต้น
   • มีความสามารถในเขียน HTML, CSS และมีความรู้เกี่ยวกับ CSS Framework(Bootstrap)Mid. Software Engineer
   • มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย การส่งข้อมูลบนเครือข่าย ความรู้เรื่อง Protocol อย่าง UDP,TCPฯลฯ

วุฒิการศึกษา 

 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครมาได้ที่

 • Email : hr@ygg-cg.com

แหล่งที่มา ICT SILPAKORN

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu