[รับสมัครงาน] Zai Studio หาทีมงานสายเกมเพิ่ม 3 ตำแหน่ง !!

หางาน

Zai Studio เปิดรับเพื่อนร่วมทีมเพิ่ม 3 ตำแหน่ง ดังนี้

Senior Game Developer

 • คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์ในการทำเกม 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเขียนโปรแกรมได้ตาม requirements ภายใน timeline ที่กำหนดได้
  • ทำ prototypes ของเกมออกมาได้ในเวลาที่เหมาะสม
  • จัดการ integrate งานที่ได้รับมาจากทีม Artist ได้ด้วยตัวเอง
  • มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Unity3D
  • มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน Frontend/Backend
  • มีความสามารถในการประเมิณเวลางาน และวางแผนงานฝั่ง dev ได้
  • สามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองได้
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อไปแก้ไขได้

Junior Game Developer

 • คุณสมบัติ
  • สามารถเขียนโปรแกรมได้ตาม requirements ภายใน timeline ที่กำหนดได้
  • ทำ prototypes ของเกมออกมาได้ในเวลาที่เหมาะสม
  • จัดการ integrate งานที่ได้รับมาจากทีม Artist ได้ด้วยตัวเอง
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อไปแก้ไขได้
  • *หากมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Unity3D จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Full-Stack Developer

 • คุณสมบัติ
  • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม ในรูปแบบ OOP ด้วยภาษา C/C++, Python, Java, C# หรือภาษาใดภาษาหนึ่ง
  • สามารถเขียน Web-framework (Frontend) ด้วยภาษา Javascript, TypeScript ฯลฯ
  • มีความสามารถในการเขียน Backend ด้วยภาษา NodeJS, PHP ฯลฯ เข้าใจ Format มาตรฐาน JSON และ XML ในการส่งข้อมูล
  • มีความรู้ในเรื่องฐานข้อมูล Relational (PostgreSQL,MySQL,SQL Server) และ NoSQL (MongoDB)
  • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Container เช่น Docker, Kubernetes เป็นต้น
  • มีความสามารถในเขียน HTML, CSS และมีความรู้เกี่ยวกับ CSS Framework(Bootstrap)
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อไปแก้ไขได้

สถานที่ทำงาน เวลา และบรรยากาศ

 • ใกล้เซนทรัลเวสต์เกต
 • มีแมวช่วยคลายเครียด 1 ตัวประจำออฟฟิศ
 • เข้างานวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. (7 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และไม่จำกัดอายุ

สนใจส่ง Resume & Portfolio ที่ดูดีที่สุดพร้อมเงินเดือนที่คาดหวังมาได้ที่

 • E-Mail : contact.zaistudio@gmail.com
 • *ติดต่อกลับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu