[รับสมัครงาน] ZERO-bit ประกาศรับพนักงานสายเกม

หางาน

ZERO-bit ประกาศรับสมัครด่วน ทั้งระดับ mid และ senior

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Game Developer (Senior)
  • หน้าที่รับผิดชอบ
   1. พัฒนาเกมโดยใช้ภาษา C# ด้วย Unity 3D
   2. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข Feature ต่างๆ ตามความต้องการของนักออกแบบ
   3. สามารถเรียนรู้และนำ 3rd-Party API มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเกม
   4. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถส่งมอบผลงานที่ทำได้ ภายในเวลาที่กำหนด
  • คุณสมบัติที่จำเป็น
   1. สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูล ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้
   2. สามารถใช้โปรแกรม Unity และใช้ภาษา C# ได้อย่างชำนาญ
   3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • Game Developer (Mid)
  • หน้าที่รับผิดชอบ*
   1. พัฒนาเกมโดยใช้ภาษา C# ด้วย Unity 3D
   2. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข Feature ต่างๆ ตามความต้องการของนักออกแบบ
   3. สามารถเรียนรู้และนำ 3rd-Party API มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเกม
   4. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถส่งมอบผลงานที่ทำได้ ภายในเวลาที่กำหนด
  • คุณสมบัติที่จำเป็น
   1. สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูล ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้
   2. สามารถใช้โปรแกรม Unity และใช้ภาษา C# ได้อย่างชำนาญ
   3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • Technical Artist
  • หน้าที่รับผิดชอบ
   1. สร้างและออกแบบ Visual Effect โดยใช้ Particles, Animation, Sprites, Materials และอื่นๆ ตามความต้องการของนักออกแบบได้ พัฒนา ปรับปรุง Asset ต่างๆ ตามความต้องการของนักออกแบบ
   2. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถส่งมอบผลงานที่ทำได้ ภายในเวลาที่กำหนด
  • คุณสมบัติที่จำเป็น
   1. สามารถสร้าง Visual Effect โดยใช้ Particles, Animation, Sprites, Materials และอื่นๆได้
   2. สามารถใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น Unity หรือ After effects ได้
   3. เข้าใจการทำงานของ Particle Effect ใน Unity
   4. ถ้าสามารถเขียน Custom Shader ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2D Artist (Senior)
  • หน้าที่รับผิดชอบ
   1. ออกแบบและวาดรูปที่ใช้ภายในเกมตามที่ได้รับมอบหมายจากทีม design
   2. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
   3. สามารถส่งมอบผลงานที่ทำได้ ภายในเวลาที่กำหนด
  • คุณสมบัติที่จำเป็น
   1. มีประสบการณ์ในการวาดรูป และเข้าใจในสายงานของตนเอง
   2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น Photoshop, SAI หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างชำนาญ
   3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   4. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • 2D Artist (Mid)
  • หน้าที่รับผิดชอบ
   1. ออกแบบและวาดรูปที่ใช้ภายในเกมตามที่ได้รับมอบหมายจากทีม design
   2. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
   3. สามารถส่งมอบผลงานที่ทำได้ ภายในเวลาที่กำหนด
  • คุณสมบัติที่จำเป็น
   1. มีประสบการณ์ในการวาดรูป และเข้าใจในสายงานของตนเอง
   2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น Photoshop, SAI หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างชำนาญ
   3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   4. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

สนใจติดต่อได้ที่

 • E-Mail : career@zerobit.co.th
 • โทร : 0617788868

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu