[รับสมัครงาน] ZERO-bit ประกาศหาพนักงานเพิ่ม Game Developer และ Technical Artist

หางาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Game Developer (Mid-Level)

 • รายละเอียดงาน
  • พัฒนาเกมโดยใช้ภาษา C# ด้วย Unity 3d
  • พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข Feature ต่างๆ ตามความต้องการของนักออกแบบ
  • นำ 3rd-Party API มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเกม
  • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 • คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกมอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูล และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • สามารถใช้ Unity และเขียน C# ได้อย่างชำนาญ
  • เข้าใจและสามารถนำ OOP มาใช้กับงานได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์การใช้ version control
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย สามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่กำหนด
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

Technical Artist

 • รายละเอียดงาน
  • ออกแบบ Visual Effect ให้กับตัวเกมให้เข้ากับดีไซน์ของนักออกแบบได้
  • ทำอนิเมชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวงานได้
  • พัฒนา ปรับปรุง Asset ต่างๆ ตามความต้องการของนักออกแบบ
 • คุณสมบัติ
  • สามารถสร้างเอฟเฟ็กต์โดยใช้ Particle, Sprite, Material และอื่นๆ ได้
  • เข้าใจการทำงานของ Particle Effect ใน Unity
  • สามารถเขียน Custom Shader ได้
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมอบหมาย สามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่กำหนด
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • *ถ้ามีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • *ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu