[รับสมัครงาน] Zero-bit ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา !!

หางาน

 

acquire Lasix ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • QA & CRM
  • จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์พื้นฐานในเกม เพื่อเทสก่อนเกมออก
  • ทำการทดสอบ Feature Tests, Integration Test เมื่อมีการส่งงานจากคนในทีมและสามารถรายงานได้ถูกต้องและรวดเร็วเมื่อโปรแกรมมีการทำงานผิดพลาด
  • วางแผนเกี่ยวกับวิธีการรัน Test ให้เร็ว เตรียมอุปกรณ์ เตรียม Environment และรวมไปถึงการ Build เกมออกมา
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่น และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่นได้
  • จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกมตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบ และดูแลความเรียบร้อยในเกม ลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดกฎกติกา
  • นำเสนอ Feedback ที่น่าสนใจจากผู้เล่นเพื่อนำมาพัฒนาตัวเกม
 • Senior Unity Developer
  • วางแผน และพัฒนาเกมแอพลิเคชั่นได้ตาม Requirements ภายใน timeline ที่กำหนดได้
  • ทำ prototypes ของเกมออกมาได้ในเวลาที่เหมาะสม
  • generic Antabuse

  • จัดการ integrate งานที่ได้รับมาจากทีม Artist ได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง
  • แก้ไขข้อผิดพลาด และปัญหาต่างๆที่เจอในระหว่างการพัฒนา
  • สามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองได้
  • ถ้าเคยใช้ Unity3D อยู่แล้วจะดีมาก
  • สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อไปแก้ไขได้
 • Senior Artist
  • มีทักษะศิลปะที่ดี
  • พร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ
  • รับผิดชอบในการออกแบบและสร้าง artwork เช่น ตัวละคร, ฉาก,เคลื่อนไหว, effect เกมขนาดเล็กตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วยตัวเอง
  • ออกแบบ concept art, storyboards, UI layout แบบคร่าวๆ เพื่อช่วยในการสื่อสารภายในทีมระหว่างการพัฒนาได้
  • ถ้าเคยใช้ Unity3D อยู่แล้วจะดีมาก
  • สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อไปแก้ไขได้
 • Personal Assistant
   purchase nolvadex

  • สนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับหมอบหมาย
  • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นราย Project
  • รายงานและสรุปงานให้กับผู้บริหาร
  • เตรียมจัดประชุม นัดหมายและจดรายงานการประชุม พร้อมส่งสรุปต่อผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรและนอกองค์กร
  • นำเสนองานอื่นใดต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
 • Junior Developer
  • ช่วยทีมพัฒนาเกมส์บน Unity และ Platform ต่างๆ
  • ช่วยสนับสนุนงานของหัวหน้าให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับหมอบหมาย
  • ค่อยแก้ไขบัคต่างๆที่มีในตัวเกม
  • ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • หากเคยใช้ PlayFab หรือ Game Backend Platform อื่นๆ อยู่แล้วจะดีมาก
  • หากเคยทำระบบ Multiplayer ด้วย Photon อยู่แล้วจะดีมาก

สถานที่ทำงาน

 • ใกล้ mrt ลุมพินี

ปล. ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา

ส่งผลงานพร้อมประวัติ และเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ : contact.thatrage@gmail.com

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu