คอร์สเรียน 2018-09-17T17:36:56+00:00

คอร์สอบรม

Web Development with React

พัฒนาเว็บไซต์ด้วย React JS ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับ back-end ผ่าน REST API

ราคา 3,500 บาท / 1 ท่าน

มาเป็นคู่หรือมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ราคา 3,000 บาท / ท่าน

ดูรายละเอียดคอร์ส