[งานประกวด] ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

ทั่วไป

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 8 – 11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งภาพเข้าประกวดเวทีระดับโลก

กติกาการประกวด

 1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420×594 ม.ม.)
 2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการโดยสื่อถึง หัวข้อ “See you in Space”
 3. ไม่จำกัดเทคนิคการวาด รวมทั้งสีที่ใช้ แต่ห้ามใช้รูปถ่าย
 4. ห้ามมีรูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศต่างๆ บนภาพวาด
 5. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใดๆ ลงบนภาพ
 6. เขียนชื่อ-สกุล อายุ โรงเรียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้านหลังของภาพ
 7. เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อผู้ปกครอง เป็นภาษาไทยด้านหลังของภาพ
 8. ช่วงอายุระหว่าง 8 – 11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การตัดสิน

 1. คัดเลือกภาพรอบแรก จำนวน 100 ภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน “Thailand Space Week 2019” (รอบวาดสด) ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations ESCAP) กรุงเทพมหานคร
  ประกาศผล วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ learn.gistda.or.th
 2. คัดเลือกภาพ จำนวน 3 ภาพ เพื่อส่งผลงานเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน APRSAF-26 POSTER CONTEST ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  ประกาศผล วันที่ 28 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 1. ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทอภ. จำนวน 3 ภาพ จะได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท
 2. ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการส่งภาพเข้าประกวดเวทีระดับโลก คือ การประชุม APRSAF-26
 3. รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF-26 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (กรณีที่ภาพทั้งสามได้รับรางวัลจาก APRSAF-26 จำนวนเงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 20,000 บาท)
  • Best Poster Award 10,000 บาท
  • Special Poster Award 5,000 บาท
  • Special Poster Award 5,000 บาท
  • JAXA Award 3,000 บาท

ตามลำดับ ทั้งนี้ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดจะเป็นสมบัติของ สทอภ. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์  สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของหน่วยงานทั้งสอง

การส่งผลงาน

 • จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร
  เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110, 111
 • contest@gistda.or.th
 • www.facebook.com/Gistda4Youth
 • รายละเอียดทั้งหมด : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu