วัยรุ่นตอนต้นมีการเล่นเกมที่มากขึ้น !!

ทั่วไป

ตามรายงานของ Ofcom เผยว่าเกมออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับเหล่าเด็กๆ ยามที่เขาว่าง ตามรายงานระบุอย่างละเอียดว่า

  • มีเด็กที่เล่นเกมออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น
  • เมื่อปีที่แล้วมีการพบว่าเด็กอายุ 5 – 15 ปีเริ่มเล่นเกมออนไลน์ ในปีนี้ส่วนนี้สูงขึ้น 3 ใน 4
  • ช่วงอายุอื่นๆ มีจำนวนการเล่นเกมออนไลน์ประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • เด็กอายุ 12 – 15 ปี มีการเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง และอีกครึ่งในแต่ละสัปดาห์ โดยตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 13 ชั่วโมง 48 นาที
  • ตัวเลขด้านเพศก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่า เด็กเพศชายในแต่ละกลุ่มอายุใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในการเล่นเกมในแต่ละสัปดาห์
  • เด็กผู้หญิงในช่วงอายุ 12 – 15 ปี ใช้เวลาในการเล่นเกม 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเฉลี่ยแล้วประมาณ 9 ชั่วโมง 18 นาที ในขณะที่เด็กผู้ชายใช้มากกว่าประมาณ 16 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยแล้วคือ 16 ชั่วโมง 42 นาที
  • การแตกต่างทางเพศยังมีผลต่อการแชทด้วยเสียง โดย 30% ของเด็กผู้ชายอายุ 12 – 15 ปีขะแชทกับคนที่รู้จักผ่านตัวเกมเท่านั้น ส่วนผู้หญิงมีเพียง 16%

แหล่งทีมา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu