แจกฟรี 27 ท่าเคลื่อนไหวอนิเมชั่นในเกม สำหรับ Unreal Engine เท่านั้น

ทั่วไป

Hammerhead ปล่อยเพ็ค 27 ท่าเคลื่อนไหวอนิเมชั่น สำหรับใช้ใน Unreal Engine ฟรี จากปกติราคา 40 เหรียญ โดยการแจกนี้ จะมีแค่ช่วงเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น โดยตัวเพ็คจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่สำคัญๆ มากมาย ไม่ส่าจะเป็นการเดิน วิ่งเหยาะๆ หรือวิ่งกระโดด โดยอนิเมชั่นทั้งหมดที่เราได้ไปนี้ ถูกทำด้วยมือทั้งหมด และไม่ได้ใช้ motion-captured แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม อนิเมชั่นต่างๆ นี้จะมาทั้งหมดในรูปไฟล์ FBX ต้นฉบับ และใช้สำหรับบน Unreal Engine เท่านั้น โดยจะใช้ได้กับ Unreal Engine 4.20+ บน Window เท่านั้น สนใจ [คลิก]

แหล่งที่มา cgchannel.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu