แจกฟรี VDB Simulations

ทั่วไป

VDB แจกฟรีนี้เป็นของสตูดิโอ JangaFX ที่ได้ทำการสร้าง Volumetric Simulations ด้วย EmberGen ออกมาเป็นจำนวนมาก และทำเป็นไฟล์ VDB ที่สามารถนำไปใช้ต่อกับ Blender, Houdini, Octane, Arnold, และอื่นๆ ได้อีกหลายโปรแกรม นอกจากนี้ VDB Simulations ที่นำมาแจกยังเป็น licensed แบบ CC0 ซึ่งเรามีอิสระที่จะนำมาใช้ทำอะไรก็ได้

สนใจ [คลิก]

แหล่งที่มา 80.lv

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu