นักวิจัยเยอรมันเสนอการรักษาโรคติดเกมด้วยวิธีใหม่ แทนการใช้ยา

ข่าว

การทดลองจากทางคลินิกของเยอรมันพบว่า การรักษาโรคติดเกม หรืออินเทอร์เน็ต ควรเน้นการบำบัดทางปัญญา (CBT) มากกว่าการใช้ยาจิตเวชเข้าจัดการ โดยจากการวิจัย นักวิจัยได้ทำการวิจัยกับคน 143 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 26 ปี ซึ่งมีอาการติดอินเทอร์เน็ต การเข้าสังคม และมีภาวะซึมเศร้า

การวิจัยได้แบ่งผู้ถูกวิจัยเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งได้รับการรักษาด้วย การรักษาเบื้องต้นโดยให้ลดการเล่นเกม หรืออินเทอร์เน็ตลงบางส่วน แต่โฟกัสไปที่การบำบัดทั้งกลุ่ม และแบ่งแต่ละเซสชั่นเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับการใช้อินเทอร์เน็ต และการเล่นเกม ซึ่งแทนที่จะโฟกัสไปกับการลดเลิกเล่นทั้งหมด การศึกมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเสพติด และวิธีการปรีบความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเป็นหลัก

การวิจัยจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับกลไก และผลกระทบของการติดเกม จากนั้นจึงให้ผู้ป่วยบันทึกเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้เขาเล่นเกม โดยการวิจัยโฟกัสไปที่ความรู้สึกของผู้ป่วยก่อนที่จะเข้าเซสชันมาราธอน หลังจากนั้นจึงเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงาน และเปลี่ยนเส้นทาง ต่อมาในขั้นตอนที่สาม คือการปรับเปลี่ยนลักษณะที่เกี่ยวข้อง ให้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อทำการแทรกแซง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผู้ป่วยต่อความเครียด หรือทักษะทางสังคมของเขาหรือเธอ การเข้าใจการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ป่วย จะพัฒนาเกี่ยวกับคำอธิบาย ด้านทางเลือก พร้อมๆ ไปกับปฎิกิริยาที่เกิดขึ้น

ประเด็นที่น่าสนใจ คือการวิจัยนี้โฟกัสไปที่การติดอินเทอร์เน็ต และมันเป็นการศึกษาระยะสั้นเท่านั้น รวมไปถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นผู้ชาย นั่นทำให้ถ้าเปลี่ยนกรณีจากผู้ป่วยชาย ไปเป็นผู้ป่วยหญิง จึงไม่สามารถหาทางแก้ไขแบบเฉพาะเจาะจงได้ แต่ดูเหมือนจะพอหยิบการวิจัยด้านการเสพติดเรื่องอื่นๆ มาเป็นตัวอย่างวิจัยได้

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu