ผลการวิจัยยืนยัน Esports ทำให้นักเรียนมัธยมเรียนได้เกรดดี และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอกว่าเดิม

ข่าว

กล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ “เกม” ถือเป็นสื่อที่เข้าไปอยู่ในทุกจุดของชีวิตของเรา โดยตั้งแต่อดีต ไล่จนมาถึงยุคปัจจุบัน เกมถูกกลั่นกรอง และถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ แต่ก็อย่างที่พวกเรา หรือเกมเมอร์ทั่วไปทราบกันดี ว่าเกมไม่ใช่ต้นตอของการก่อความรุนแรงแต่อย่างใด แต่มันคือจำเลยของคนที่หวาดกลัวสิ่งที่ไม่รู้ และหลงเชื่อไปกับสื่อที่มีแต่แง่ลบ

High School Esports League (HSEL) และหลักสูตรเกี่ยวกับวีดีโอเกม คือผู้ที่อยากให้สังคมรับรู้ว่า เกมมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิด แต่มันมีความพิเศษ ที่จะกลายเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับเหล่าเด็กๆ และเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งจะกลายเป็นพลังทำให้พวกเขาอยากจะเรียนรู้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

Gaming Concepts คือหลักสูตรเฉพาะที่มีใน HSEL โดยเป็นหลักสูตรที่ทำการจับมือกับค่ายอย่าง Microsoft มันถูกพัฒนา และนำร่องโดย Dr. Kristy Custer แหละอาจารย์ Michael Russell จาก Complete High School Maize ใน Kansas โดยเป้าหมายของหลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อสอนทักษะการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย อาชีพ และสังคม ผ่านทางเกม และ Esports เพื่อเตรียมตัวให้ผู้ศึกษา พร้อมกับชีวิตนอกห้องเรียน ทั้งในเกม และนอกจอ โดยตัวหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อ และทักษะที่หลากหลายต่างๆ รวมไปถึงการช่วยเหลือตัวเอง พฤติกรรมส่วนบุคคลและสังคม การสื่อสารระหว่างบุคคล ความคล่องแคล่วในเทคโนโลยี และการพัฒนากลยุทธ์

สิ่งที่ Dr. Kristy Custer และอาจารย์ Michael Russell ได้จากการศึกษานี้ พบว่า Esports ให้ผลเชิงบวกโดยภาพรวมแก่ตัวนักเรียนเอง และผลการเรียนของพวกเขา นั่นทำให้ Custer และ Russell สร้างหลักสูตรวิชาเลือกภาคเรียนยาว โดยการหยิบนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำเพียง 1.4 มาเข้าร่วม ผลก็คือ 95% ของผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีเกรดที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลักฐานที่สำคัญ ซึ่งบอกเราได้ว่าเกม และ Esports เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของนักเรียน และมันมีผลเป็นอย่างมาก สำหรับสภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ

โดยจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนต่างบอกว่า เกม เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เด็กหลงใหล มันสามารถดึงเด็กที่ถูกทอดทิ้งกลับมาสู่กระบวนการศึกษาได้ โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดเรียนเรื้อรัง เกมจะกลายเป็นตัวเชื่อมเด็กเหล่านั้นกับโรงเรียนอีกครั้ง และมันก็คือสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เหล่านักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์

แหล่งที่มา dualshockers.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu