เกมบน Kickstarters มียอดระดมทุนสูงขึ้นเกือบ 10,000,000 เหรียญในปี 2018 !!

ข่าว

      “ยอดเงินรวมกันทั้งหมดสูงที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมานี้ ในขณะที่จำนวนแคมเปญกลับลดลงน้อยที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา และอัตราความสำเร็จยังคงอยู่เท่าเดิม”

ผลการวิเคราะห์นี้มาจาก ICO Partners ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรเจคเกมที่อยู่บน Kickstarters  มียอดเงินสับสนุนสูงขึ้นถึง 10,000,000 เหรียญ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โดยจากการวิเคราะห์แสดงยอดเงินที่เพิ่มขึ้นมาในปี 2018 นี้ ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับความสำเร็จในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (400,000 – 9,820,000 เหรียญ) โดยแม้ว่านี่จะเป็นยอดรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มันก็ถือว่าสูงที่สุด นับจากปี 2015 เป็นต้นมา แต่กลับกัน โปรเจคหรือแคมเปญที่เปิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมมีจำนวนเพียง 723 รายการเท่านั้น ซึ่งต่ำที่สุด เมื่อนับจากปี 2012 ขึ้นมา

ในความเป็นจริง เมื่อคำนวณแล้ว คิดได้เป็น 13% ของยอดที่ตกลงในการเปิดตัวแคมเปญใหม่ๆ เมื่อเทียบกับช่วงท้ายปีของปี 2017 ซึ่งจะเห้นได้ว่ามันลดลงเพียง 5% จากครึ่งปีก่อนเท่านั้น โดยจำนวนโปรเจคที่ระดมทุนสำเร็จนั้น ยังค่อนข้างราบเรียบ อยู่ที่ 166 โปรเจคในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 นี้ เทียบกับ 168 ของครึ่งปีหลัง ซึ่งถือว่าลดลงมาจาก 179 โปรเจคที่ได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2017 โดยอัตราสนับสนุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการลดลงของจำนวนแคมเปญ (23%) ซึ่งถือว่าสูงที่สุด เมื่อนับจากครึ่งปีหลังของปี 2013 เป็นต้นมา โดยเมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินที่ได้จากแต่ละแคมเปญ มีเพียง 3 แคมเปญที่ระดมทุนมากกว่า 500,000 เหรียญ แม้ว่าจะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2016 โดยจาก 2 แคมเปญนี้สามารถทะลุถึง 1,000,000 เหรียญได้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนทั้งหมด 9,820,000 เหรียญ นอกจากนี้ยังมีโปรเจคที่มียอดเพิ่มจากระหว่าง 50,000 – 100,000 เหรียญ มากกว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2017 อย่างไรก็ตาม รายการระดมทุนระหว่าง 10,000 – 50,000 เหรียญ และที่ต่ำกว่า มีจำนวนที่ต่ำที่จุดนับจากปี 2013 เป็นต้นมา

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️

Menu