44% ของนักพัฒนาปล่อยเกมช้าลงเพราะ COVID-19

ข่าว

GDC ทำการออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเกม

  • การแพร่ระบาดทั่วโลกของ COVID-19 ทำให้การวางจำหน่ายเกมล่าช้าลง
  • จากผลสำรวจของนักพัฒนา 3,000 คน พบว่า 44% ของนักพัฒนาเกิดความล่าช้าในการพัฒนาเกมของตน
  • นักพัฒนาประมาณ 49% เผบว่าพวกเขาไม่ประสบความล่าช้าจาก COVID-19 เลย
  • 7% ไม่มีโปรเจคที่พัฒนาอยู่ในช่วงปีที่แล้ว
  • 32% มองว่าแทบไม่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพของตัวผลงานเลย
  • 35% บอกว่าทำงานที่บ้านได้ดีกว่าทำงานที่ทำงาน
  • 32% บอกว่าทำงานที่ทำงานดีกว่าทำงานที่บ้าน
  • มีนักพัฒนาจำนวนมาก ที่ทำงานที่บ้านแทนทำที่สำนักงาน
  • การเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ทำให้การพัฒนาเกมเกิดความล่าช้าขึ้น แต่บางบุคคลก็ได้เพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น
  • COVID-19 ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบต่ออุตสาหกรรม

แหล่งที่มา gamerant.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu