การใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในเกมมือถือลดลงในปี 2020 นี้

ข่าว

Liftoff รายงานการใช้จ่ายในเกมมือถือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่กลับมียอดต้นทุนการเปลี่ยนผู้ใช้งานที่ไม่เคยใช้จ่ายเลย ให้กลายมาเป็นคนจ่ายเงินได้มีมากขึ้น

 • มีการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1.47 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้งานหนึ่งคน ลงลง 66% จาก 4.37 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว
 • ค่าใช้จ่ายในการให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเกมลดลงจาก 9.17 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว ไปเป็น 5.72 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้งานหนึ่งคน
 • ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำให้ผู้เล่นจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็น 43.88 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยต่อผู้คน เพิ่มขึ้นจาก 35.42 ดอลลาร์ในปีที่แล้วและ 28.05 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
 • ซึ่งต้องลงทุนกับผู้เล่นบนระบบ Android ตกหัวละ 0.89 ดอลลาร์
 • ในขณะที่ iOS ตกอยู่ที่หัวละ 3.09 ดอลลาร์
 • แต่ทั้ง 2 แพลตฟอร์มกลับให้ผลตอบแทนพอ ๆ กัน โดย 30-day ROA ของ Android อยู่ที่ 36% และ iOS อยู่ที่ 37%
 • ต้นทุนในการหาผู้ใช้เทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว Latin America มีต้นทุนการได้มาต่ำสุดที่ 0.44 ดอลลาร์ แต่ยังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำที่สุดหลังจาก 30 วันที่ 31%
 • ผู้ใช้ EMEA มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1.67 ดอลลาร์ในการได้มาและให้ ROA ที่สูงเป็นอันดับสอง 38%
 • North America มีต้นทุนสูงเป็นอันดับสองในการได้มาและมี ROA อยู่ในระดับกลาง
 • Asia-Pacific มีต้นทุนสูงสุด สำหรับทั้ง ROA 39% โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 3.14 ดอลลาร์ต่อการติดตั้ง
 • North Americans สามารถดึงให้ผู้ใช้งานใช้งานบนระบบต่อได้ง่ายที่สุด โดยจะมีวันแรกอยู่ที่ 34% และจะลดลงมาเหลือ 4% ภายในวันที่ 30 ในอเมริกาเหนือ
 • ในขณะที่การดึงให้ผู้ใช้งานใช้งานบนระบบต่อในระดับ Global จะมีวันแรกอยู่ที่ 32% และจะลดลงมาเหลือ 3% ภายในวันที่ 30

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu