Blizzard ยืนยันว่ายังไม่มีแผนเกี่ยวกับ NFT

ข่าว

Mike Ybarra ประธานบริษัท Blizzard ออกมายืนยัน ว่าทางบริษัทตนเองยังไม่มีแผนเกี่ยวกับ NFT หลังจากที่ทาง Blizzard ให้ YouGov ทำโพลสำรวจถึงความสนใจใน NFT ผลสำรวจที่ทาง Ybarra เปิดเผยระบุว่า “No one is doing NFTs” หรือ “ไม่มีใครทำ NFT”

ตามข้อมูลที่พบเผยว่า โพลคำถามดังกล่าวแยกออกเป็นหลักๆ 2 หัวข้อ “การเล่นเกมเพื่อหารายได้” และ “NFTs” นอกจากนี้ยังมีหัวข้อย่อยอื่นๆ อย่าง Could Streaming, บริการสมัครสมาชิก, การเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์ม, และประสบการณ์การเล่นเกมแบบ Metaverse อย่างไรก็ตาม Blizzard มีประสบการณ์มาก่อนในการริเริ่มการเล่นเกมเพื่อหารายได้จากในตัวเกมตอนเดือนมิถุนายน 2012 หลังจากเปิดประมูลบ้านด้วยเงินจริงในเกม Diablo 3 แน่นอนว่าเสียงผู้เล่นในขณะนั้นแตกออกพอสมควรทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ทางค่ายประกาศปิดประมูลในปีต่อมา และออกมายืนยันว่าระบบดังกล่าวบ่อนทำลายตัวเกม Diablo

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu