Google ปล่อย AI เลียนแบบมนุษย์สำหรับใช้ทดสอบตัวเกม

ข่าว

Google ได้ทำการปล่อยโปรเจค Falken ชุดซอฟต์แวร์สำหรับใช้พัฒนา AI ที่จะนำไปช่วยทดสอบตัวเกมที่เราสร้างขึ้น โดยใช้การทดสอบที่เหมือนกับคนจริง ๆ โดย Falken นี้สามารถสร้าง AI ที่ทดสอบเกมได้ภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้น ตัวโครงการ Falken มี C++ SDK และ Unity SDK ติดมาให้ในตัวด้วย ใครอยากใช้โหลดมาโลด

ในปัจจุบัน มี AI จำนวนมากที่เขียนออกมาเพื่อใช้ทดสอบตัวเกม แต่โดยมาก AI เหล่านั้นจะแข็งแกร่งเกินไป เพราะมันถูกฝึกซ้ำ ๆ เพื่อเช็ควิธีทำให้ได้คะแนนดีที่สุด หรือสูงสุดเท่านั้น แต่สำหรับการทดสอบเกมสำหรับการพัฒนาแล้ว เราไม่ได้อยากได้ AI ที่เล่นเกมเก่ง แต่อยากได้ AI ที่เล่นเหมือนคนมากกว่า โดย AI ของ Google ตัวนี้เป็น AI แบบเลียนแบบ หรือ Imitation Learning (IL) ที่จะมองการเล่นของนักพัฒนาแล้วทำการเลียนแบบการเล่นตาม หากพบจุดผิดพลาด ก็เอาเกมมาแก้ไข แล้วจึงปล่อยให้ AI เล่นต่อ

แหล่งที่มา Google AI Blog

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu