Microsoft เปิดตัว Xbox Mini Fridge วางจำหน่ายสิ้นปี !!

ข่าว

Microsoft  ทำเรื่องล้อให้เป็นเรื่องจริง เปิดตัวตู้เย็น Xbox Mini Fridge ตู้เย็นเครื่อง Xbox Series X ไซต์มินิ หลังจากที่ปีก่อนเครื่องเกม Xbox Series X ถูกล้อว่าเหมือนตู้เย็น มาปีนี้ทางค่ายจึงจัดให้เลย เป็นตู้เย็นไซต์มินิ สามารถบรรจุกระป๋องน้ำได้ประมาณ 10 กระป๋อง มีช่องใส่ของทั้งหมด 3 ช่อง ประกอบไปด้วยชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง โดยชั้นบนเล็กสุด สามารถใส่กระป๋องน้ำได้ในแนวนอน ส่วนชั้นกลางกับล่างจะมีขนาดเท่ากัน สามารถใส่กระป๋องน้ำแนวตั้งได้

ภายในตู้ใช้แสงสีเขียวตามสีสัญลักษณ์ของ Xbox และใช้เอนจินทำความเย็น Xbox Velocity Cooling Architecture ที่ตั้งชื่อล้อ Velocity Architecture ระบบ I/O ในเครื่องเกม Xbox Series X

แหล่งที่มา youtu.be/MnIiRygj-nY

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu