Nintendo ปฏิเสธข้อเรียกร้อง “การบังคับใช้แรงงาน”

ข่าว

Nintendo ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานในโรงงานที่ผลิตสินค้า โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากรายงาน BBC เมื่อปีก่อน มีการอ้างว่าชาวมุสลิมหลายพันคนจากชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ของจีน กำลังทำงานภายใต้เงื่อนไขที่บีบบังคับในโรงงานหลายแห่ง

Shuntaro Furukawa ประธาน Nintendo ยืนยันว่าโรงงานบางแห่ง ที่ถูกระบุชื่อในรายงาน เป็นส่วนหนึ่งของ Supply chain ของ Nintendo แต่ทางบริษัทไม่เคยรับรู่ว่ามีการบังคับการใช้แรงงานดังกล่าวเกิดขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ทาง Nintendo ได้ทำการ กำหนดนโยบายการจัดซื้อ CSR ใหม่ ซึ่งถ้าตรวจพบการทำผิด ทาง Nintendo จะหยุดทำงานกับคู่ค้านั้น ๆ ทันที

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu