Riot Games ยืนยัน 24% ของพนักงานทั่วโลกของตนเป็นเพศหญิง !!

ข่าว

Riot Games เผยรายงานแสดงความหลากหลายภายในองค์กรของตนเอง

  • ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีพนักงานเป็นเพศหญิง 24% ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 22%
  • 10.2% ของพนักงานในสหรัฐฯ เป็น Underrepresented Minorities หรือก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนผิวดำหรือชาวแอฟริกันอเมริกัน เชื้อสายฮิสแปนิก ละตินหรือสเปน และเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันหรือชาวอะแลสกาในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 9.2%
  • ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีพนักงานใหม่เป็นเพศหญิง 28% ทั่วโลก น้อยลงจากปี 2019 ที่ 32%
  • ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีพนักงานใหม่เป็น Underrepresented Minorities ทั้งหมด 14% ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 13%
  • ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีทีมผู้บริหารเป็นเพศหญิง 29% เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 27%
  • ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีทีมผู้บริหารเป็น Underrepresented Minorities ทั้งหมด 22% เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 18%

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu