Sega Sammy ขอให้พนักงาน 650 คนเกษียณด้วยความสมัครใจ

ข่าว

Sega Sammy ขอให้พนักงานหลายร้อยคนเกษียณอายุโดยสมัครใจ เนื่องจากพยายามที่จะรับมือกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยปัจจุบัน Sega Sammy มีพนักงานมากกว่า 9,000 คน การให้พนักงานลาออก 650 คน ถือเป็นการลดจำนวนพนักงานลงไปมากถึง 7% ด้วยกัน พวกเขาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเกษียณพิเศษ โดยทาง Sega Sammy จะสนับสนุนพวกเขาในการหางานใหม่ให้

เหล่าผู้บริหารของ Sega Sammy ยังได้ลดเงินเดือนตัวเองลงไปมากถึง 30% และจะไม่มีการจ่ายโบนัสให้พนักงานแต่อย่างใด ทางบริษัทยังได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง” เพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบงบดุล ลดต้นทุน และ “สร้างโครงสร้างองค์กรที่สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตลาด” ได้ บริษัทได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ในแผนก Sega Entertainment ให้กับธุรกิจให้เช่าสวนสนุกอื่นแล้ว และปิด Akihabara arcade ที่มีชื่อเสียงลง

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️

Menu