[สถิติ] 35% ของเกมเมอร์ใช้บริการแบบสมัครสมาชิก

ข่าว

Simon-Kucher & Partners ที่ปรึกษาด้านการตลาดเปิดตัวรายงานที่ชื่อว่า “The Global Gaming Study: The Future of Subscriptions” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบริการเกมแบบสมัครสมาชิก ได้รับการยอมรับจากตลาดส่วนใหญ่แล้ว และยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ตัวรายงานเก็บสถิติจากตัวอย่างมากกว่า 13,000 คน ใน 17 ประเทศ จัดทำในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนโดยความช่วยเหลือของ บริษัท วิจัยตลาด Dynata

  • 35% ใช้บริการเกมแบบสมัครสมาชิก
  • ในสหรัฐอเมริกามีเกมเมอร์เพียง 20% เท่านั้นที่จ่ายค่าบริการสมัครสมาชิก
  • มีเกมเมอร์ที่ใช้บริการสมัครสมาชิกในตลาดอย่างอินเดียและอินโดนีเซียมากกว่า 2 เท่า
  • 80% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีสมัครสมาชิกไว้แล้ว 1 รายการ
  • 9% สมัครหลายรายการ
  • 71% จะเลือกสมัครกับเกมที่เป็น Multiple เท่านั้น
  • คุณภาพของเกมเป็นปัจจัยสำคัญในการให้คนสมัครสมาชิก
  • ราคา จำนวนเกม และความหลากหลาย คือเหตุผลต่อมาในการสมัครสมาชิก

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu