[สถิติ] จำนวนชั่วโมงการเล่นเกม และการจับจ่ายในฝั่งดิจิทัลเพิ่มขึ้น หลัง COVID-19 ทำให้คนอยู่แต่ในบ้าน

ข่าว

เนื่องจากผู้คนจำนวนมาก ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน เพราะผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้คนเล่นเกมมากขึ้น คนที่เล่นเกมอยู่แล้ว ก็ใช้เวลาในการเล่นเกม เล่นโซเชียล และใช้จ่ายของในเกม หรือโลกดิจิทัลมากขึ้นกว่าเดิม Nielsen ได้ทำการแชร์ข้อมูลผลสำรวจผู้เล่นเกม 3,000 คน ซึ่งเป็นเจ้าของ PC, PS4, Xbox One หรือ Nintendo Switch อยู่เป็นอย่างน้อย พบว่าพวกเขาเล่นเกมโดยเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ และซื้ออย่างน้อยหนึ่งเกมในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยการสำรวจครอบคลุมสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี

 • ในบรรดาผู้เล่นเกมทั่วไป มีอย่างน้อย 20% ในแต่ละประเทศ กำลังเล่นเกมมากขึ้นจากผลกระทบของ COVID-19
 • ในสหรัฐอเมริกา 45% กำลังเล่นเกมบ่อยขึ้น
 • ในฝรั่งเศส 38% กำลังเล่นเกมบ่อยขึ้น
 • ในสหราชอาณาจักร 29% กำลังเล่นเกมบ่อยขึ้น
 • ในสหรัฐอเมริกามีการเล่นเกมกับเพื่อนทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 29% ของผู้ตอบแบบสำรวจ
 • ในฝรั่งเศสมีการเล่นเกมกับเพื่อนทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 29% ของผู้ตอบแบบสำรวจ
 • ในฝรั่งเศสมีเพียง 5% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาเล่นออนไลน์กับเพื่อนบ่อยขึ้น ในขณะที่ 9% บอกว่าพวกเขาเล่นด้วยกันบ่อยขึ้นด้วยตัวเอง อาจเป็นเพราะเงื่อนไขการล็อคครอบครัวทำให้ครอบครัวอยู่ด้วยกัน
 • การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามในสหรัฐ
 • ใช้จ่ายมากขึ้นในการเล่นเกม 42% กล่าวว่าพวกเขาใช้จ่ายมากขึ้นในเนื้อหาดิจิทัล
 • อย่างน้อย 23% ของผู้ตอบแบบสำรวจในแต่ละประเทศกล่าวว่าพวกเขาใช้จ่ายกับเกมดิจิทัล มากกว่าเกมทางกายภาพ
 • ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งในสหรัฐอเมริกาดูสตรีมเกมมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 • 40% ในฝรั่งเศสกล่าวเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu