[สถิติ] จำนวนสายอาชีพ Esports เพิ่มขึ้น 2 เท่าในปีที่ผ่านมา

ข่าว

Hitmarker ออกมาเผยสถิติข้อมูลเกี่ยวกับ Esports ซึ่งรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 – 31 ธันวาคม 2019 และเป็นตัวแทนของงาน 16,923 งาน โดยมีข้อมูลเปิดเผยออกมาดังนี้

 • สายอาชีพทำงานด้าน Esports (full-time) ในปี 2018 มีประกาศจ้างทั้งหมด 3,821 ตำแหน่ง
 • สายอาชีพทำงานด้าน Esports (full-time) ในปี 2019 มีมีประกาศจ้างทั้งหมด 8,330 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้น 118%
 • รายได้ในสายอาชีพงาน Esports เพิ่มขึ้น 111%
 • จำนวนตำแหน่ง Senior-level Esports เพิ่มขึ้น 194%
 • จำนวนของงานอาสาสมัคร ในสายอาชีพงาน Esports เพิ่มขึ้น 1.6%
 • จำนวนสายอาชีพงาน Esports ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 87% ตามข้อมูลจาก 2018 เป็น 2019
 • ใน San Francisco มีจำนวนสายอาชีพงาน Esports ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 315%
 • จำนวนบริษัท ที่จ้างงานใน Esports เพิ่มขึ้น 17%
 • บริษัท ที่มีการจ้างงานมากที่สุดในปี 2019 ได้แก่ Twitch คิดเป็น 12% ของงานที่จดทะเบียนใน Hitmarker
 • อันดับ 2 คือ Riot Games เกือบ 7%
 • อันดับ 3 คือ Epic Games เกือบ 3.4%
 • จำนวนงาน Esports ในเกม League of Legends ของ Riot เพิ่มขึ้น 318%
 • มีประเทศที่จ้างงานเกี่ยวกับ Esports เพิ่มขึ้นจาก 45 ในปี 2018 เป็น 53 ประเทศในปี 2019 คิดเป็น 18%
 • สหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับ 1 ที่จ้างงาน Esports ในปี 2019
 • 3 ตำแหน่งที่มีความต้องการมากที่สุด คือ Software Engineering, Marketing และ Design
 • Hitmarker ทำนายว่าจะมี 22,500 ตำแหน่งงานที่โพสต์บนแพลตฟอร์มในปี 2020
 • โดยมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าเดิม 20,000 รายการ

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu