ตั้งแต่ยกเลิกการหยุดอนุมัติเกมไป รัฐบาลจีนได้ทำการอนุมัติเกมไปแล้วมากถึง 257 เกม แต่เกมในนั้นทั้งหมด ไม่มีเกมของ Tencent และ NetEase อยู่เลย โดยทาง The South China Morning Post รายงานว่า นี่เป็นอนุมัติเกมรอบที่ 3 แล้วของรัฐบาลจีน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา โดยรอบแรกได้ทำการอนุมัติเกมไป 80 เกม และรอบสอง 84 เกม และรอบสาม 93 เกม รวมแล้วเป็น 257 เกมที่อนุมัติไปทั้งหมด

และจากการที่ Tencent และ NetEase ไม่มีรายชื่อเกมปรากฎออกมาเลยทั้ง 3 รอบ ทำให้ตอนนี้ หุ้นของทั้ง 2 ล่วงหนักลงไปถึง 28% และ 23% เมื่อเทียบกับราคาหุ้นสูงสุดในเดือนมีนาคม 2018

แหล่งที่มา gamesindustry.biz


You must be logged in to post a comment.
Menu