Tencent ได้ทำการเพิ่มระบบ digital lock ในเกมจีนบางเกม !!

ข่าว

ระบบ digital lock ที่กล่าวถึงนี้ เป็นระบบสำหรับกันผู้เล่นเกม ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปี ให้อยู่ในการรับรองของผู้ปกครอง ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นที่จะเล่นเกมเกมนี้ จะต้องให้ผู้ปกครองปลดล็อคให้เสียก่อน โดยเกมที่มีระบบนี้อยู่ในประเทศจีน ประกอบไปด้วย Honour of Kings และ PUBG Mobile ซึ่งระบบ digital lock ได้ถูกนำมาทดลองใช้แล้ว ใน 12 เมืองของประเทศจีน

ซึ่งนอกจากระบบ digital lock ที่กล่าวมานี้แล้ว Tencent ยังได้ใช้เทคโนโลยีอย่างการจดจำใบหน้า และการตรวจสอบไอดีผู้เล่นสำหรับการยืนยันอายุในเกม Honor of Kings และเกมอื่นๆ ในประเทศจีน อีกทั้งยังได้ตั้งกฎเพื่อจำกัดระยะเวลาในการเล่นเกมของตัวผู้เล่น รวมไปถึงกฎการสตรีมต่างๆ เพื่อความคุมสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งอาจจะถูกถ่ายทอดออกมาได้

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu